Search for:

حوزه فعالیت های شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان

حوزه کارتخوان

یکی از مهم ترین خوزه های فعالیت شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان در حوزه کارتخوان می باشد. این شرکت با داشتن حدود ۲۳.۰۰۰ پذیرنده فعال در حوزه کارتخوان دارای یکی از بزرگترین شبکه های پذیرندگی در کشور می باشد. اهم فعالیت های این شرکت در حوزه کارتخوان شامل : پشتیبانی / نصب و راه اندازی / خدمات ارزش افزوده / بیمه تکمیلی / بازاریابی فروشگاههای VIP و ... می باشد.