اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی برای طرح معیشتی عملیاتی نیست

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با بیان اینکه وصول مالیات از تراکنش های بانکی برای تامین منابع مالی طرح معیشتی عملیاتی نیست، گفت: این پیشنهاد باعث می‌شود مردم دو بار مالیات پرداخت کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر اقدامی که حضور مردم در شبکه بانکی را کاهش دهد مورد تایید بوده و باید حمایت شود، افزود: با پیشنهاد مذکور مردم ترجیح می دهند اقدامات بانکی خود را با حضور در شعبه انجام دهند که این مغایر بانکداری الکترونیک بوده و در شرایط فعلی به صلاح نیست.

وی با بیان اینکه باید تراکنش‌های بانکی که در بستر اینترنت انجام می‌شود رایگان باشد تا مردم به سمت استفاده از فناوری های الکترونیک در بخش بانکی حرکت کنند، تصریح کرد: باید این نوع مالیات ها در مسیر مراجعه حضوری افراد به شعب وضع شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه باید زمینه توسعه بانکداری الکترونیک هر چه بیشتر فراهم شود، گفت: بانک مرکزی باید مشوق های را برای مردم در مسیر جلوگیری از خروج منابع از شبکه بانکی در نظر بگیرد.

قادری افزود: هر اقدامی در مسیر تغییر در شیوه بانکداری باید منوط به این مهم باشد که بانکداری الکترونیک همپای دیگر کشورها در ایران نیز توسعه یابد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی طبق پیشنهاد مذکور به صلاح نبوده و پیگیری نیز نمی شود.