شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ارائه دهنده خدمات کارت؛ کارتخوان؛ درگاه اینترنتی پرداخت ؛ کدپرداز؛ نرم افزار و ...

جهت برخورداری از طرح بیمه تکمیلی و آتش سوزی رایگان اصناف و کسبه در تهران ، پس از مطالعه طرح ها ، جهت دریافت کارتخوان

طرح بیمه رایگان تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
طرح بیمه رایگان تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان
طرح بیمه رایگان تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان