شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ارائه دهنده خدمات کارت؛ کارتخوان؛ درگاه اینترنتی پرداخت ؛ کدپرداز؛ نرم افزار و ...
دارندگان دستگاه کارتخوان که حائز شرایط فوق شوند می توانند از خدمات بیمه کارتخوان استفاده نمایند.