شرکت تجارت الکترونیک ره آورد پارسیان ارائه دهنده خدمات کارت؛ کارتخوان؛ درگاه اینترنتی پرداخت ؛ کدپرداز؛ نرم افزار و ...

آموزش دریافت کد مالیاتی اصناف

مرحله پیش ثبت نام کد مالیاتی جهت دریافت دستگاه کارتخوان

مرحله ثبت نام نهایی کد مالیاتی اصناف جهت دریافت دستگاه کارتخوان